Belevingsgericht aan de slag

Belevingsgericht aan de slag
Belevingsgericht aan de slag opent je zintuigen, voor nieuwe ideeën & inspiratie. Welke je kunt gebruiken in de dag- en vrijetijdsbesteding, in de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, kinderopvang & in het (speciaal) onderwijs.

Suus Kruiskamp & Marita Nijhuis (spelagoog bij OKC de Iemenkorf) zijn in 2018 op Pinterest een pagina gestart: ‘Belevingsgericht aan de slag’. Inmiddels zijn er al duizenden ideeën geplaatst op dit digitale prikbord.

Neem een kijkje op deze pagina met volop ideeën van Belevingsgericht aan de slag voor informatie & inspiratie omtrent activiteiten & een zinvolle dagbesteding in de zorg, onderwijs & thuis!

Er zijn diverse themaborden zoals:

  • Zintuigen.
  • Feestdagen.
  • Spel.
  • Autisme.
  • Ouderenzorg.
  • Belevingsgericht tuin.

Voor het vinden van inspiratie, informatie of activiteiten voor uw kind, jouw cliënt, bewoner, groep of klas. Voor groot & klein, voor jong en oud.

Scan de QR code om op de Pinterest pagina Belevingsgericht aan de slag te komen of via de link: https://nl.pinterest.com/belevingsgericht/_saved/

Volg ons ook op Facebook & Instagram

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032739834017

https://www.instagram.com/belevingsgerichtaandeslag/

Veel plezier! 🙂